Kontakt ansvariga

Utställning och bokning
Jacob Lund
Närverket
070-6835689
info@narverket.se

Sociala medier och foto
Sofie Nelsson
Kraft kommunikation
073-022 23 69
sofie.nelsson@kraftkommunikation.se

Film
Lennart Eriksson
Glimt TV
070-304 07 57
lennart@glimt.tv

Centrumchef
Ann-Sophie Redfern
Mitt i City
054-29 16 60
ann-sophie.redfern@olavthon.se